Montarea centralei termice de apartament

Publicat la data de: 12.07.2017 14:32 | Autor: Info Mereuprimul.ro
Vezi produsele recomandate

Dacă doriți să vă bucurați peste iarnă de confortul căldurii, de independența față de un furnizor centralizat de energie termică și sa aveti control asupra costurilor de încălzire, cu siguranță ați luat în considerare montarea unei centrale termice proprii de apartament. 

Instalarea centrale de apartament începe cu demersuri birocratice, consumatoare de timp. Alegerea componentelor sistemului de încălzire, de la centrala termică la termostatul de ambient, este următorul pas. Urmează montarea propriu-zisă, procedurile de punere in functiune, autorizare iscir, de mentenanță și verificarea periodică. Este o procedură îndelungată care necesită timp și investiții imediate, dar aduce beneficiile pe care le-ați dorit: căldură la nivelul dorit și control asupra costurilor.

Autorizarea montării centralei termice de apartament pe gaz

Centralele termice de apartament pe gaz trebuie autorizate pe toate palierele, încă din etapa de debranșare de la furnizorul de energie termică RADET.

Pentru că este un sistem conectat la o instalație de gaze, montarea unei centrale termice de apartament impune obținerea autorizației ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, domeniul reglementat si autorizat anterior de ANRGN)  pentru conectare.  Centralele pe gaz sunt sisteme sub presiune și au nevoie de autorizație ISCIR (Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat). Este o formă legală prin care echipamentul de încălzire este  înscris în registrele organismului de inspecție, evidență și control.

Legislația ce reglementează montarea centralelor de apartament

Centralele de apartament sunt supuse unui proces etapizat de autorizare. Există reglementări impuse de apartenența României la Uniunea Europeană, care privesc eficiența centralelor termice (ErP, aplicate din 2015), dar și  măsuri de reglementare care vizează modul de branșare la sistemul național de gaz și exploatare în siguranță a centralelor termice.

În cazul în care apartamentul este conectat la  RADET (Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice), prima etapă este debranșarea de la sistemul de încălzire care funcționează sub autoritatea primăriei locale. Procedurile și documentele pentru debranșare urmează reglementări ale regiei, primăriei și ANRE. 

despre montarea centralei termice de apartament. Poza 208
 

Conectarea la infrastructura de gaze este cuprinsă în Ordinul pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de gaze naturale la clienții finali, emis de ANRE (Ordinul 26/2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 510/ 07.07.2016).

Autorizarea funcționării, punerea în funcțiune și verificările periodice sunt efectuate de ISCIR și reglementate prin “Ordinul nr. 1007/2010 pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT A1-2010 Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale mai  mici sau egale 400 kW, PT C2-2010 Arzătoare cu combustibili gazoși și lichizi și PT C11-2010 Sisteme de automatizare aferente centralelor termice și instalații de ardere aferente cazanelor”.

Obținerea autorizațiilor pentru debranșare

Obținerea autorizației pentru debranșare este o procedură legal obligatorie și trebuie neapărat obținută din două motive esențiale:

(1) deconectarea unui singur consumator afectează infrastructura și consumul RADET;

(2)  debranșarea este reglementată legal, iar conectarea la un sistem independent de încălzire (precum centrala proprie) atrage contravenții.

Debranșarea are loc înainte de sezonul de încălzire, iar dacă doriți să aveți toate autorizațiile și lucrările de instalare ale centralei termice de apartament până la venirea sezonului rece, recomandat ar fi să depuneți cerere din timp. În București, perioada depunerii cererilor de debranșare este 15 aprilie-15 august, debranșările parțiale nu mai târziu de 1 septembrie.

Ce acte aveți nevoie pentru debranșarea de la RADET?

 • acordul vecinilor de apartament (orizontală, verticală);
 • acordul scris al asociaţiei de proprietari;
 • notificarea operatorului de energie termică (RADET) cu cel putin 30 de zile înainte.

Debranșarea poate fi făcută doar de către operatorul de energie termică ( care este și furnizor- RADET)  în maximum 45 de zile de la data solicitării. Dacă solicitantul a întrunit toate condițiile impuse. Toate costurile pe care le atrage debranșarea sunt suportate de către locatarul care urmează să își instaleze centrală de apartament.

Costurile de debranșare sunt cuprinse între 500 și 1000 lei. 

Alegerea furnizorului autorizat  ANRE pentru proiectarea instalației de gaz 

Proiectarea instalației de gaz și obținerea avizului ANRE sunt următoarele etape în periplul pentru obținerea autorizațiilor necesare instalării unei centrale termice de apartament. Proiectarea se va face alături de un furnizor autorizat de ANRE și instalatori autorizați în domeniul gazelor naturale.  Alegeți o firmă cu reprezentanță în zona voastră.

Compania de instalații vă poate susține și îndruma în demersurile pentru obținerea tuturor avizelor ulterioare, necesare montării centralei de apartament.  De asemenea, puteți căuta firme de instalații care sunt autorizate la ANRE și ISCIR pentru a vă ușura demersurile și a salva  timp. Costurile de proiectare depind în funcție de fiecare firmă în parte, și de taxele conexe ale Autorității. 

Alegerea furnizorului autorizat ISCIR pentru montarea centralei de apartament

Punerea în funcțiune a centralei de apartament trebuie realizată alături de firme autorizate de către ISCIR pentru utilizarea echipamentelor sub presiune. În cazul unei centrale de apartament vă interesează o companie avizată pentru lucrul cu echipamente sub presiune mai mici de 400kW.

Este recomandat ca firma aleasă să aibă reprezentanță locală, mai ales că această companie urmează să vă facă și verificările tehnice periodice.

Alegerea locului de amplasare a centralei termice de apartament

Centrala termică de apartament va fi amplasată astfel încât să asigure aerul necesar arderii și evacuarea gazelor de ardere. Există un set minim de reguli referitoare la execuția unui proiect de instalații la spațiul unde trebuie montată centrala, concret:

 • dimensiunea încăperii;
 • suprafața vitrată;
 • posibilitatea executării ventilației corecte prin amplasarea unei prize de aer și prezența unei guri de aerisire a gazelor de ardere ( ambele în dimensiuni corespunzătoare);
 • instalarea unui senzor de gaz.

Realizarea proiectului pentru branșarea la furnizorul de gaz

Pentru branșare trebuie obținut acordul furnizorului de gaz, demers care ar putea fi demarat în paralel cu procedura de debranșare RADET, sub rezerva că sunteți siguri de primirea acordului de branșare la gaze. Aceasta este necesară pentru reconfigurarea instalației, dar și pentru suplimentarea capacității de gaze naturale. 

Pentru centralele de apartament trebuie întocmit un dosar care să conțină:

 • cerere tip;
 • copie CI/BI;
 • acte de proprietate;
 • acordul Asociației de Proprietari;
 • contract de mandat sau împuternicire, dacă se ocupă altcineva de depunerea dosarului.

În cazul în care centrala este montată pentru un client nou,  trebuie obținut înainte acordul de acces la rețeaua de distribuție a gazelor. În funcție de fiecare situație în parte, furnizorul de gaz mai poate solicita schițe de amplasament sau alte documente.  Acceptul de branșare se eliberează în maximum 30 zile.

După realizarea lucrării de către instalatorul autorizat, trebuie să primiți un proces-verbal de punere în funcțiune a instalației de gaze naturale. Acesta va fi întocmit în prezența instalatorului și al reprezentantului companiei de furnizare a gazelor.

Realizarea proiectului pentru montarea centralei termice de apartament

Proiectul pentru montarea centralei termice de apartament trebuie realizat de către firma de instalații autorizată ISCIR pe care ați ales-o. Dosarul trebuie să conțină piese scrise și piese desenate care să descrie în amănunt amplasarea și sa cuprindă schema centralei. Un proiect pentru montarea unei centrale de apartament conține minimum următoarele documente: 

informații generale despre beneficiar și execuția lucrării (date proprietar, locul amplasării, denumirea firmei autorizate de ANRE);

 • memoriu tehnic;
 • avize, acorduri, autorizații;
 • planul lucrărilor de instalații;
 • plan amplasament;
 • alte documente, în funcție de fiecare situație în parte.

Montarea instalației de gaze costă aproximativ 1500 de lei, în funcție de furnizorul componentelor instalației: țeavă de gaz, vană și detector.

Obținerea autorizațiilor necesare pentru montarea centralei pe gaz

Montarea unei centrale pe gaz presupune luarea în evidență de către ISCIR  a echipamentului. Pentru autorizarea unei centrale pe gaz ( sau punerea în funcțiune PIF) trebuie să aveți pregătite următoarele documente: 

 • procesele verbale de punere în funcțiune și recepție tehnică a instalației de gaze;
 • proiectul instalației de gaze;
 • existența detectorului de gaze;
 • contract cu o firmă autorizată ISCIR;
 • factura de achiziție;
 • manualul centralei termice (descrierea tehnică a centralei pe gaz trebuie să fie conformă cerințelor legale în domeniu).

Bineînțeles, pentru punerea în funcțiune, apartamentul trebuie să fie branșat la sistemele de apă, gaze și energie electrică.  Nu se autorizează centrale netimbrate. Autorizarea unei centrale costă între 150 și 300 RON.

Obținerea autorizațiilor necesare pentru montarea centralelor pe combustibil solid sau lichid

În apartamente se pot monta centrale pe gaz, dar în cazul în care blocul nu se poate racorda la sistemul de gaz, centralele pe combustibil solid sau lichid sunt soluția pentru alimentarea cu căldură a întregii clădiri. 

Potrivit legislației în vigoare, autorizarea centralelor pe combustibil solid sau lichid se efectuează tot de către firme autorizate ISCIR.

Pentru a se autoriza un cazan pe combustibil solid sau lichid trebuie să:

 • aveți realizat proiectul de instalare verificat de MLPTL (MLPAT) sau de către o firmă autorizată ISCIR special pentru astfel de cazane;
 • oferiți documentația centralei furnizată de producător sau de societate autorizată de ISCIR ( în cazul în care nu există investigații tehnice asupra cazanului);
 • luați măsuri speciale de supraveghere , inclusiv fochiști, dacă este cazul;
 • verificați instalația tehnică;
 • aveți încheiat un contract de service cu firma autorizată ISCIR pentru PIF și revizii.  

Alegerea centralei termice de apartament

Pentru a vă bucura de confortul termic dorit și de apa caldă în debitul de care aveți nevoie, plătind în același timp mai puțin pentru facturile de gaz și energie electrică, este important să luați în calcul puterea termică a centralei de apartament, volumul de apă caldă pe care îl veți consuma, gradul de izolare și poziționarea locuinței.

Spațiul apartamentului este un criteriu important în vederea montării unei centrale, deoarece există centrale murale sau de pardoseală.

Alegerea centralei termice de apartament

În alegerea centralei de apartament trebuie să țineți cont de performanțele privind puterea centralei, eficiența, tehnologia de ardere, opțiuni de confort pe care echipamentul le are implementate, uzabilitatea echipamentului, designul,  posibilitatea de conectare la Internet, garanția pe care producătorul o asigură și, bineînțeles, bugetul alocat.

Când vă căutați o centrală de apartament, luați în considerare, în primul rând, aspectele practice ale acesteia  și evaluați amortizarea investiției, raportat la eficiența energetică a aparatului. Urmăriți robustețea materialelor implementate și tehnologiile folosite. La final, veți realiza că ieftin nu înseamnă întotdeauna că este și rentabil, iar cea mai bună centrală este cea care deservește nevoilor voastre de căldură și vă economisește banii.

Dimensionarea centralei termice de apartament în funcție de tipul de consum

Centrala termică trebuie, în primul rând, dimensionată corect, în funcție de consumul estimat pentru încălzirea locuinței și a apei calde menajere (ACM). În apartamente se instalează centrale termice pe gaz sau electrice.

Pentru calculul de putere se consideră suprafața locuinței * înălțimea* coeficient termic, care depinde de izolarea și poziționarea apartamentului.

Pentru a stabili corect capacitatea echipamentului, evaluați putere de încălzire pentru ACM. Veți evalua volumul total de apă necesar, încălzit cu un anumit număr de grade într-o unitate de timp dată.  De exemplu, pentru un apartament de 2-3 camere cu suprafață mai mică de 100 mp, este utilă o centrală termică cu putere cuprinsă între 20 și 24 kW.

Vă recomandăm să cereți unei firme de instalații să facă aceste calcule, evaluarea eronată vă afectează fie la confortul termic, fie la prețul centralei sau la consumul de gaz.

Tipul de utilizare al centralei termice

Centrala termică poate fi utilizată pentru încălzirea spațiului și a apei calde menaje, iar prin instalarea unei centrale termice combinate (încălzirea interioarelor și ACM) vă veți valorifica spațiul. În cazul în care vă doriți apă caldă rapid, verificați ca echipamentul să fie prevăzut cu funcții de confort ACM.  Când doriți prepararea unui volum de apă generos, puteți opta pentru centrale cu boiler indirect, bitermic, în plăci, bitermice sau secundare. Dezavantajul boilerului indirect este că ocupă spațiu prețios în încăpere. 

Pentru apartamentele de vacanță, sau dacă vă petreceți puțin timp în locuință, va fi mai avantajoasă achiziționarea unei centrale de apartament prevăzută cu conectivitate la Internet, operată printr-un sistem inteligent.

Din punct de vedere al alimentării, centralele termice de apartament pot fi pe gaz sau electrice. Cele din urmă sunt mai ieftine, dar consumul de energie electrică pe termen mediu și lung nu fac investiția profitabilă.

Gradul de confort dorit

În funcție de confortul termic dorit în locuință, alegeți accesorizarea echipamentului de încălzire. Căutați centrale termice în condensare, care consumă mai puțin datorită tehnologiei condensării, verificați opțiunile de confort termic, prepararea apei calde menajere, funcții auto de adaptare a modului de lucru al centralei de apartament la  temperatura ambientală,  posibilități de programare orară a modului de  lucru.

Pentru un debit confortabil al apei calde menajere,  alegeți centrale termice care au abilități de preparare a unui debit de încălzire ACM relaxant, mai mare de 13 litri per minut.

Cât costă cele mai bune centrale termice care să asigure confortul dorit? Prețul depinde de marcă, funcții, opțiuni și extra garanție.

Eficiența termică a locuinței

O locuință eficientă termic este o locuință bine-izolată, cu o suprafață vitrată (geamuri reduse) care contribuie la un consum scăzut de combustibil gazos, cu atât mai mult dacă centrala funcționează în condensare, pe tiraj forțat.

 De asemenea, într-o locuință eficientă din punct de vedere termic trebuie sa fie o centrală de capacitate mai mică.  În calculul pentru stabilirea puterii unei centrale termice, coeficientul termic utilizat este cuprins între 50 W/m3 și 70 W/m3. O locuință izolată are un coeficient  aproape sau egal cu 50 W/m3.

Poziționarea locuinței față de punctele geografice

Orientarea casei către sud permite încălzirea pereților locuinței mare parte a zilei, după cum soarele traversează linia orizontului spre apus.

Consumul de combustibil sau energie termică este mai scăzut în cazul centralelor termice de apartament orientate spre sud, sau al locuințelor expuse spre vest, unde intensitatea radiației solare este mai mare la prânz.

Numărul punctelor de consum deservite

În evaluarea puterii termice a centralei considerați toate punctele de consum ale locuinței, astfel, calculați volumul total de apă caldă menajeră și debitul pe care centrala trebuie să îl asigure.

Puterea centralei este raportată  la numărul punctelor de consum (chiuvete baie și bucătărie, cadă, cabină de duș) la care se va consuma apă simultan, într-un anumit debit.

Alegerea tipului de centrală termică de apartament

Pentru a conchide, în vederea alegerii tipului de centrală de apartament potrivit nevoilor voastre, analizați:

 • puterea centralei termice de apartament;
 • tipul de energie utilizat (centrală pe gaz sau electrică);
 • tipul de ardere ( în tiraj forțat sau natural);
 • tipul de tehnologie (convențională sau în condensare);
 • cu boiler încorporat sau indirect;
 • opțiuni de confort termic și diagnoză;
 • dimensiuni și design;
 • garanția centralei termice;
 • prețul centralei de apartament.

O centrală termică ieftină poate costa sub 2000 lei, cum este cazul centralelor de producție locală Motan. O centrală bună de apartament, în condensare, în funcție de putere și opțiuni poate depăși prețuri de 5500 RON.

Alegerea componentelor pentru centrala termică de apartament

Eficiența centralei termice de apartament nu este singura care dictează performanța energetică a întregului sistem de încălzire, și nici robustețea.  Alegerea celor mai potrivite componente pentru întreaga instalație vă asigură economii financiare printr-un consum scăzut de combustibil, costuri reduse de mentenanță și siguranță în exploatare.

Normele ISCIR impun implementarea unor componente esențiale pentru

autorizarea-reautorizarea unei centrale termice de apartament. Dincolo de norme, este eficiența și siguranța unui sistem de încălzire sub presiune, precum circuitul de încălzire al unei centrale termice.

Calorifere, vane, filtre,  regulatoare de gaz cu filtru,  țevi, coturi, termostate de ambient și toate componentele de asamblare, contribuie la un sistem de încălzire eficient și fiabil.

Alegerea caloriferelor 

Alegerea caloriferelor pentru un apartament se raportează la suprafața încălzită, la buget și la randamentul termic pe care doriți să îl atingeți. Folosiți formula

 Suprafață x Înălțime x Coeficient termic ținând cont de nivelul de izolație al locuinței

despre montarea centralei termice de apartament. Poza 211
 

(pentru holuri de intrare sau camere cu ferestre de mari dimensiuni, luați un coeficient cât mai mare). 

Puterea radiantă totală a caloriferului depinde de suprafața radiatorului. La o estimare largă, aproximativă, o centrală de 24 kW duce până la 10-12 radiatoare din oțel sau aluminiu.

 Caloriferele din fontă au putere termică ridicată, durată de viață mai mare, dar dezavantajele vin din modul de întreținere, costuri și dificultate în montaj. Caloriferele din aluminiu au durată de viață de până la 20 ani, dar au capacitate de radiere redusă, iar metalul este casant și necesită o atenție sporită la manevrare și întreținere. Radiatoarele din oțel (tablă) sunt ieftine și ușor de întreținut, dar au o durată de viață redusă.

Alegerea conductelor de încălzire

Siguranța în exploatarea unui sistem de încălzire, care are la bază o centrală termică pe gaz, depinde de fiabilitatea conductelor din întregul circuit (tur- retur).

Țevile din plastic sunt ieftine, ușoare, cu durată de viață de până la 40 de ani, dar pot ceda la temperaturi ridicate ( circuitul tur de încălzire). Este absolut de nedorit să vă crape o conductă într-un bloc de apartamente când locuiți la etaje superioare!

Țevile din pexal sunt fabricate din compozite moderne, multi-strat. Sunt durabile, flexibile, eficiente în menținerea energiei calorice apei din circuit și rezistă la temperaturi variate, pretându-se sistemelor de încălzire.

despre montarea centralei termice de apartament. Poza 209
 

Ţevile din polipropilenă (PPR - material rezultat din prelucrare sintetică) sunt fiabile, flexibile, permit un grad mare de dilatație la temperaturi ridicate și au durată de viață foarte lungă, depășind 100 ani. În plus, permit un flux bun al apei și sunt igienice. Prețul de achiziție este modic, acesta fiind un alt avantaj.

Țevile din cupru sunt cunoscute și folosite din negura timpurilor. Conductele din cupru sunt fără moarte, rezistă la presiuni  mari,  se modelează ușor fără a pierde din robustețe. Asigură circulația apei lin, de aici depuneri mai mici de calcar. Sunt costisitoare, dar de încredere și cu au aspect deosebit.

Achiziția celorlalte materiale pentru instalare

Normele ISCIR, organismul instituțional care autorizează funcționarea centralelor termice de apartament, impun montarea unor echipamente obligatorii. Nu sunt doar de dragul de a impune încă o normă, ci pentru o exploatare sigură și, cel puțin în ultimii ani, cât mai ecologică.

Robineții de trecere  cu holender au rolul de a opri apa, astfel încât utilizatorul să poată realiza lucrări de întreținere. Filtrele  Y ½  si Y ¾ sunt instalate pentru a elimina depunerile de impurități nedorite din apă. Regulatorul de gaz cu filtru  este proiectat să gestioneze presiunea gazelor, eliminând în același timp reziduuri din gaze înainte de a ajunge la centrala termică de apartament.

Montarea centralei termice de apartament

Montarea propriu-zisă a centralei termice de apartament durează maxim o săptămână, timpul reducându-se semnificativ la schimbarea echipamentului cu unul nou. Lucrarea se va efectua cu instalator al firmei autorizate ISCIR și se finalizează cu punerea în funcțiune și autorizarea sistemului de încălzire.

Subsumând periplul autorizărilor și costurilor ajungem la întrebarea: cât costă instalarea unei centrale termice? Estimarea cuprinde: costul debranșării de la furnizorul local de termoficare (diferit în fiecare localitate); prețul branșării la gaz și dosarele de autorizare pentru instalarea sistemelor de gaze; puterea și modelul centralei de apartament; costul componentelor instalației; prețul de manoperă pentru montarea propriu zisă, punerea în funcțiune (oferită gratuit de către o parte dintre furnizorii de centrale) și autorizarea echipamentului.

Per ansamblu, întreaga procedură de instalare costă un minim de 7.500 lei, dar poate depăși lejer 10.000 lei pentru modele de centrale moderne. Investiția se amortizează rapid dacă locuiți într-un oraș  precum Constanța, unde prețul Giga Caloriei este uriaș.

Prețul montării unui sistem de încălzire pentru apartament cu trei camere diferă de cel al unui apartament de două camere, chiar dacă se montează centrală de 24 kW. În apartamentul de 3 camere se instalează o lungime superioară de țeavă și extra calorifere, fiecare adunând costuri.

Instalarea centralei termice de apartament

Instalarea fizică a centralei de apartament include montarea circuitelor de conducte, a sistemelor de siguranță, a kitului de evacuare al centralei. Se montează centrala murală în locul care asigură siguranța impusă de normele ISCIR.

despre montarea centralei termice de apartament. Poza 210
 

O întrebare des întâlnită despre centrale pe forumuri se referă la amplasament și montarea centralelor termice pe gaz pe balcon. Furnizorul de gaz aprobă trecerea conductei de gaze printr-o singură încăpere, mai exact bucătăria în care deja există branșamentul pentru aragaz. O excepție ar fi ca balconul să fie situat conex bucătăriei, dar și în acest caz există rezerve. 

Procedura propriu-zisă durează în medie o săptămână și se finalizează cu o serie de teste.

Punerea în funcțiune a centralei termice de apartament

Punerea în funcțiune a centralei (PIF) este confundată de multe ori cu instalarea centralei termice pe gaz.  Punerea în funcțiune a centralei, de fapt,  finalizează lucrarea de montare a instalației de încălzire prin probe în diferite moduri de lucru, prin verificarea circuitului și reglarea parametrilor de funcționare. 

Concret, PIF constă în :

 • Verificarea ca instalația să fie alimentată cu apă, energie electrică și gaze
 • Aparatul să fie funcțional în termenii impuși de legislația în vigoare
 • Să nu existe scurgeri de apă sau gaze
 • Reglarea centralei în parametrii de exploatare sigură
 • Măsurători ale centralei la parametrii nominali
 • Verificarea kitului de evacuare a gazelor arse
 • Instruirea utilizatorului casnic cum să folosească corect centrala pe gaz și ce anume nu trebuie să facă.

PIF este realizat gratuit de unele firme de instalații (când utilizatorul achiziționează centrala, componente sau manopera).

Autorizarea funcționării centralei termice de apartament

Autorizarea centralei termice de apartament este procedura finală în instalarea  unei centrale și constă în înregistrarea echipamentului de încălzire la ISCIR. Autorizarea se face alături de firma de instalații autorizată de ISCIR care a efectuat și lucrările. Este ilegal să folosiți o centrală neautorizată.

Autorizarea funcționării centralei are loc după etapa PIF, iar proprietarul centralei trebuie să pregătească un dosar cu actele de proveniență ale centralei, manuale ale echipamentului, proiectul instalației. Autorizarea centralei dă dreptul de funcționare, iar procedura de verificare se repetă la fiecare 2 ani.

Reviziile periodice ale centralei termice de apartament

Reviziile periodice ale centralei termice de apartament se repetă la fiecare doi ani de către firmă autorizată ISCIR. Este o măsură de siguranță, dar și o cerință legală. În paralel, se efectuează o verificare periodică a instalației de gaze, ambele inspecții fiind obligatorii.

Pe durata reviziei tehnice a centralei termice se verifică funcționarea, etanșeizarea sistemului de încălzire, se inspectează centrala de eventuale depuneri de calcar. Toate verificările sunt  similare primei etape de punere în funcțiune. În cazul în care există componente care necesită schimbarea, firma nu va aproba funcționarea fără aceste reparații.

Centralele termice pe gaz de apartament intră în reparații capitale la 10 ani de funcționare. Revizia tehnică mai trebuie făcută pentru perioade de nefuncționare mai lungi de 6 luni. În cazul în care centrala pe gaz nu corespunde funcționării nu primește autorizare de funcționare.

La perioade de funcționare îndelungate, de peste 10 ani, proprietarul își poate pune problema schimbării centralei termice pe gaz. Echipamentul nu mai dă randamentul necesar încălzirii, reparațiile devin costisitoare, componentele sunt supuse coroziunii, iar echipamentul nu mai este la fel de sigur.

Să conchidem, instalarea unei centrale termice de apartament este un proces birocratic, consumator de timp, necesită investiții inițiale mari, dar vă asigură maxim confort termic și independența față de furnizorul local de termoficare. În plus, aveți maxim control asupra costurilor pentru energie termică. Mai mult, în funcție de centrala pe care o alegeți recuperați banii investiți în câțiva ani.

Centralele termice în condensare, cu eficiență de până la 110%, permit o recuperare a investiției mai rapidă decât cele convenționale (randament mediu 93%). Pentru a evalua amortizarea investiției, luați în calcul sumele pe care le plătiți anual la compania locală de termoficare, de tip RADET. Cu cât mai mari sunt facturile sezonale, cu atât mai rapid vă recuperați investiția.

Controlul maxim asupra sumelor pe care le cheltuiți la furnizorii de energie și confortul termic pe care îl obțineți sunt argumente forte în instalarea unei centrale de apartament. 

Va recomandam si:
MereuPrimul.ro Instalatii de incalzire, climatizare si produse pentru confort la cel mai bun raport calitate/pret. ♦ Vezi ce oferte ti-am pregatit. ♦ Posibilitate de plata in rate. 0786.289.809 Email: comenzi@mereuprimul.ro
RON 0.28 - 36400.00
Strada Rezervelor , nr. 19, parter, Chiajna, Ilfov. Ilfov Chiajna RO
Producatori recomandati
Comanda telefonica
0786.289.809
Suport clienti
comenzi@mereuprimul.ro
Program de lucru
Luni-Vineri: 08.00-17.00
Sediu
Strada Rezervelor , nr. 19, parter, Chiajna, Ilfov
 
www.price.ro - your shopping expert Viziteaza site-ul Mereuprimul.ro pe ShopMania
Compari.ro - ghid autentic de shopping
 
 
Copyright © SC Smart Online Distribution SRL 2021
MereuPrimul.ro Instalatii de incalzire, climatizare si produse pentru confort la cel mai bun raport calitate/pret. ♦ Vezi ce oferte ti-am pregatit. ♦ Posibilitate de plata in rate. 0786.289.809 Email: comenzi@mereuprimul.ro
RON 0.28 - 36400.00
Strada Rezervelor , nr. 19, parter, Chiajna, Ilfov. Ilfov Chiajna RO