Call Center:
Contact

Energia alternativa – cele mai eficiente solutii

Publicat la data de: 12.07.2017 14:32 | Autor: Info Mereuprimul.ro

În timp ce consumul de energie (electrică, termică) crește, resursele de combustibil fosil scad și poluează atmosfera. Mai mult, la nivel internațional energia convențională este deținută de către un număr limitat de organizații, care dictează disponibilitatea și  prețurile acestei resurse de importanță strategică. În acest context, energia regenerabilă, produsă de natură, este o soluție salvatoare, ieftină și cu impact redus asupra mediului.

Energia alternativă

Energia alternativă înlocuiește energia convențională în mod sustenabil, crescând independența energetică și scăzând impactul negativ asupra mediului. În ultimele decenii, politicile publice au încurajat producția de energie eco prin diverse stimulente. Marii producători au fost încurajați să investească în acest domeniu primind certificate verzi pentru energia produsă, iar populația care a ales să își doteze casa cu echipamente de producere a energiei verzi a primit finanțări.

Două dintre direcțiile principale ale Parlamentului  European, în ceea ce privește strategia în domeniul energiei, sunt: scăderea emisiei de noxe cu 20% până în 2020 și creșterea pe termen lung a capacității, din surse de energie alternativă. Aceasta denotă importanța și sustenabilitatea producerii de energie alternativă.

Ce este energia alternativă ?

Energia alternativă, numită și energie verde,  este produsă prin sau de către surse neconvenționale, regenerabile și care au un impact negativ scăzut asupra mediului (non-poluante).

O clasificare a principalelor tipuri de energie regenerabilă este făcută pornind de la sursa regenerabilă implicată în producerea de energie.

Astfel avem următoarele tipuri principale de surse alternative  de energie regenerabilă:

 • Energie eoliană -  se referă la energia produsă cu ajutorul turbinelor care transformă energia vântului (cinetică) în energie electrică. Turbinele eoliene pot fi utilizate în scop individual, într-o instalație eoliană casnică pentru alimentarea locuinței cu energie electrică necesară iluminatului. Parcurile eoliene alimentează SEN (Sistemul Energetic Național) pentru ca energia să fie distribuită populației.
 • Energia solară - energia solară este utilizată pentru a produce energie electrică (prin fotovoltaice) sau termică (panouri solare). Energia solară este o sursă ieftină de energie pentru oricine uz, personal sau industrial ( cu condiția unei bune expuneri la soare). Energia solară în România este exploatată în mod deosebit în sisteme casnice de alimentare cu energie electrică sau termică.
 • Energia hidro (hidraulică) - este energia produsă prin curgerea râurilor. Energia hidroelectrică rămâne o sursă principală de energie electrică în România la nivel macro (25% din energia produsă în România). La nivel individual, microcentralele nu reprezintă o sursă accesibilă pentru uz casnic.
 • Biomasa - este utilizată la producerea energiei termice prin reacție chimică sau prin arderea deșeurilor organice. Aceasta este o sursă primară alternativă la nivel global întrucât orice reziduu (plante, animalier, forestier, etc.) poate fi folosit drept biomasă.
 • Energia geotermală - producere energiei geotermale folosind pompe de căldură.

Potrivit Transelectrica ,  energia regenerabilă în România la nivel macro provine în primul rând din energie hidro, eoliana, solară si prea puțin de biomasă.

Energia alternativă versus energia convențională

Energia alternativă reprezintă o variantă durabilă de dezvoltare, ecologică și ieftină (chiar gratuită, dacă excludem amortizarea investiției!). Sursele de energie neconvenționale sunt regenerabile, există permanent în natură și pot fi folosite pentru pentru producția de curent electric acasă, pentru apa încălzită cu utilizare casnică, dar mai ales la nivel strategic, de țară.

Energia regenerabilă în România  se bucură de susținere prin programe de încurajare a investițiilor. Legislativul stimulează producția de energie regenerabilă, obligând furnizorii de energie să achiziționeze o cotă de certificate verzi (Legea nr.134/2012) sau finanțând prin programul Casa Verde  consumatorii care achiziționează  sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă (panouri solare pentru încălzirea apei, fotovoltaice, pompe de căldură).

Energia convențională este reprezentată de utilizarea combustibililor fosili  (hidrocarburi, cărbune, petrol și gaze naturale) pentru producția de energie termică sau electrică. Este o modalitate  poluantă, care înrăutațește efectul de seră, costisitoare ( existând costuri uriașe pe două paliere: extragerea combustibilului fosil, iar ulterior producerea de energie) și cu resurse epuizabile.

Cum se calculează eficiența unei surse de energie

Eficiența unei surse de energie o reprezintă raportul dintre energia produsă pentru uzul consumatorului raportat la energia consumată de respectivul sistem pentru producerea energiei. Un alt mod de a verifica eficiența unei surse de energie este să luați în calcul costul pentru 1 kW de energie produs versus amortizarea investiției.

 Există formule variate pentru a evalua producția de energie și eficiența respectivei surse, în continuare vă furnizăm unele exemple.

O formulă generală de calcul pentru eficiența unui sistem de energie solară este (Energia generată sub formă de curent alternativ)/ (Radiația totală incidentă pe suprafață înclinată a a panourilor fotovoltaice) - sursă ISB.

Pentru energie hidroelectrică, performanța unei turbine este raportul dintre puterea furnizată de turbina hidraulică şi puterea absorbită (puterea hidraulică echivalentă cu debitul măsurat sub căderea netă). Pentru a estima eficienţa generală, eficienţa turbinei se înmulțește cu eficienţele multiplicatorului de viteză şi a alternatorului. Energia hidro are cel mai bun randament dintre toate resursele de energie regenerabilă.  (sursă, Ener Supply).

Eficiența energiei eoliene se calculează drept raportul între puterea turbinei versus puterea absorbită pentru a produce energie electrică. Puterea generată de turbină eoliană este dată de formula   P = ρ2cpηAv1³, unde ρ este densitatea aerului, cp coeficientul de putere, η randamentul mecanic/electric, v1 - viteza vântului, iar A aria discului rotoric. Producția anuală de energie este variabilă și se raportează la viteaza vântului (care se evaluează cu softuri specifice de standardizare - Wasp).

Utilizarea energiei electrice prin rețeaua electrica clasică

Necesarul de energie electrică pentru consum casnic poate fi asigurat prin panouri fotovoltaice în două moduri. Pe de o parte, sistemele fotovoltaice mici pot fi utilizate pentru a asigura o parte din energia electrică a casei, reducând costurile la furnizorul tradițional. În acest caz locuința este conectată la rețeaua convențională de energie electrică SEN.

În acest caz  energia electrică este fie consumată direct fără a fi stocată, fie se înțeapă rețeaua națională și furnizează energie electrică în rețeaua națională. A doua opțiune este birocratic greoaie și necesită echipamente specifice costisitoare.

Se pot utiliza panouri fotovoltaice monocristaline sau policristaline on-grid, accesibile și ușor de întreținut. Un kit pentru sistem fotovoltaic de 3 kW are un preț de aproximativ 4500 euro.  Pentru un calcul panouri fotovoltaice,  puteți vizita website-ul Departamentului de Energie al SUA.

Utilizarea energiei electrice ca sistem independent

Pentru locuințele care nu pot fi conectate la rețeaua electrică de energie, se poate alege panoul solar electric off-grid, care asigură independența locuinței, producerea curentului fiind gratuită. Energia electrică produsă este stocată în acumulatori solari și utilizată pentru consumul casei.

Întrucât este singura sursă de energie electrică a casei, dimensionarea consumului este esențială. Un sistem fotovoltaic pentru o casă independentă poate costa în jur de 15-20 mii de euro, în funcție de necesarul de energie electrică, iar investiția se poate amortiza în aproximativ 15 ani.

Sistemul de iluminat stradal cu panouri fotovoltaice este un alt exemplu de utilizare a energiei electrice ca sistem independent.

Sistemele hibride de energie

Sistemele hibride de energie sunt implementate pentru case off-grid, independente energetic. Întrucât energia solară de captată de panourile fotovoltaice poate fi insuficientă pe timp de iarnă, se poate apela la un sistem hibrid de energie.

Acesta poate fi format dintr-un sistem de panouri fotovoltaice și o turbină eoliană mică, împreună acoperind necesarul anual de energie electrică.  Se poate instala un generator automat care pornește la detectarea unui consumator electric, fără montarea unor sisteme de înmagazinare, care să suporte întreaga uzură. Varianta optimă este ca energia să fie stocată în acumulatori speciali și furnizată către consumatori.

Un alt sistem hibrid poate fi compus din panouri solare pentru încălzirea apei și panouri solare electrice.

Inmagazinarea energiei electrice alternative

În sistemele de energie verde off-grid cea mai bună soluție pentru utilizatorii casnici este energia stocată în acumulatori solari și apoi utilizată de către consumatorii electrici din locuință prin intermediului unor invertori.

Avantajele instalării unor baterii de stocare a energiei constă în utilizarea întregii energii produse.

Caracteristici tehnice ale energiei alternative

Energia alternativă este stocată în baterii, care sunt la curent continuu. Pentru ca energia să poată fi utilizată la aparatura din locuință (230V, 50 Hz, Curent Alternativ- AC) este necesar un invertor.

Câteva caracteristici pe care să le considerați la achiziționarea  invertorului off-grid: puterea dimensionată potrivit consumului din casă (W), să aibă undă sinusoidală pură și trebuie verificată tensiunea de intrare (de la panourile fotovoltaice).

Utilizarea energiei electrice alternative

Energia electrică alternativă poate fi utilizată alături de energia furnizată de societatea locală. Astfel, reduceți costurile la furnizor și aveți propria sursă de energie.

Energia electrică din surse alternative poate fi utilizată strict pentru uz personal în case

off-grid care nu sunt conectate la un furnizor convențional. Pentru a eficientiza consumul versus producția de energie electrică, vă recomandăm să apelați la diverse modalități de economisire a energiei electrice, precum :

 • instalarea de becuri LED sau similare;
 • utilizarea din plin a luminii naturale;
 • evitarea consumatorilor casnici rezistivi (cu rezistențe);
 • utilizarea eficientă a electrocasnicelor mari consumatori;
 • utilizarea de sisteme de încălzire eficiente și economice, completarea sistemului de energie electrică cu panouri solare pentru încălzirea apei pe durata verii.

Tipuri de energie alternativă

Clasificarea energiei alternative pornește de la tipul de resursă utilizat pentru producerea energiei, respectiv: vânt, soare, apă și masă bio.  Concret, avem următoarele tipuri de energie regenerabilă:

 • Energie eoliană -  se referă la energia produsă cu ajutorul turbinelor care transformă energia vântului (cinetică) în energie electrică. Turbinele eoliene pot fi utilizate în scop individual, într-o instalație eoliană casnică pentru alimentarea locuinței cu energie electrică necesară iluminatului. Parcurile eoliene alimentează SEN (Sistemul Energetic Național) pentru ca energia să fie distribuită populației.

 • Energia solară - energia solară este utilizată pentru a produce energie electrică (prin fotovoltaice) sau termică (panouri solare). Energia solară este o sursă ieftină de energie pentru oricine uz personal sau industrial ( cu condiția unei bune expuneri la soare). Energia solară în România este exploatată în mod deosebit în sisteme casnice de alimentare cu energie electrică sau termică.
 • Energia hidro (hidraulică) - este energia produsă prin curgerea râurilor. Energia hidroelectrică rămâne o sursă principală de energie electrică în România la nivel macro (25% din energia produsă în România). La nivel individual, microcentralele nu reprezintă cea mai permisivă sursă de energie de uz casnic, din cauza inaccesibilității la cursul de râu.
 • Biomasa - este utilizată la producerea energiei termice prin reacție chimică sau prin arderea deșeurilor organice. Aceasta este o sursă primară alternativă la nivel global întrucât orice reziduu (plante, animalier, forestier etc.) poate fi folosit drept biomasă.
 • Energia geotermală - producere energiei geotermale folosind pompe de căldură.

Cele mai eficiente surse de energie alternativă

Eficiența unei surse de energie alternativă depinde de poziționarea locului de consum pe glob. Spre exemplu, în România cea mai eficientă sursă de energie (și principala sursă) este hidroenergia. Concret, acum când scriem acest articol se produce în timp real energie repartizată astfel:

 • 28.89%  Hidro - 2692 MW
 • 22.29% Hidrocarburi - 2077 MW (n.a. convențional)
 • 22.04% Cărbune - 2054 MW (n.a. convențional)
 • 14.97% Nuclear - 1395 MW
 • 10.96% Eolian - 1021 MW
 • 0.62% Biomasa - 58 MW
 • 0.24% Foto - 22 MW

Sursă - Transelectrica

Biomasa este de mare succes în restul Europei, dar nu și în România. Olanda se bucură de energie fotovoltaică (on- și offshore), iar zonele deșertice din lume au drept sursă primară de energie alternativă soarele.

Pentru consumul casnic, energia fotovoltaică (în mod deosebit sisteme de panouri fotovoltaice la înălțime, instalate pe case) este o sursă eficientă și disponibilă tot anul. Eficiența unui sistem alternativ de energie este dat de prezența sursei respective, iar acesta este un prim criteriu de selecție pentru alegerea sursei potrivite ( de panouri fotovoltaice în zonele însorite, iar turbinele de vânt în zonele de coastă).

Energia eoliană

Energia eoliană prinde avânt în România, fiind următoarea sursă de energie alternativă după hidroenergie și energie nucleară. Energia eoliană este eficientă în zonele de coastă sau de deal. Dezavantajele acestui tip de energie sunt date de lipsa vântului din zonele de șes, vânt de mare viteză în regiunile muntoase.

Pentru a face o investiție corectă în ceea ce privește generarea de curent electric acasă trebuie estimat potențialul eolian și trebuie dimensionată corect turbina, raportat la viteza vântului. Turbinele eoliene casnice pot fi instalate într-un sistem hibrid.

Un kit de turbină eoliană pentru casă are un preț începând de la aproximativ 10.000 euro ( la o putere de  3 kW, la viteza vântului 11 m/s).  Există pe piață și generatoare de energie eoliană ieftine, produse în China ( care este de altfel, un mare producător de energie alternativă, așadar sistemele lor sunt testate).

Energia geotermală

Energia geotermală  este utilizată pentru încălzirea directă, când temperatura apei este mai mică de 90 grade Celsius ( pentru temperaturi mai mari de 13 grade Celsius, energia geotermală este utilizată pentru producerea energiei electrice).

Când temperatura este mai mică de 40 de grade Celsius, apa termală este utilizată pentru încălzirea sau răcirea interioarelor prin intermediul pompelor de căldură. Pompele de căldură sunt diferite de pompele submersibile de 12V, acelea fiind proiectate doar pentru extragerea apei la suprafață.

Eficiența pompei de căldură este dată de raportul dintre puterea de încălzire a acesteia şi puterea electrică absorbită de la reţea pentru producerea energiei termice.

Sistemele geotermale de mare temperatură sunt folosite pentru generarea energiei electrice, la 10 kg de abur producând o unitate (kWh) de electricitate. Lucrările geodezice pentru identificarea sursei geotermale sunt costisitoare.

Hidroenergia

Pentru România, hidroenergia este principala sursă de energie regenerabilă, grație bogăției țării în cursuri de râuri și a centralelor de mare capacitate (Porțile de Fier 1,2, Lotru, Râul Alb, Stânca).

Energia Hidro în România reprezintă peste 20% din producția totală, ridicând astfel țara noastră în clasamentul european pentru energie alternativă.

Energia nucleară

Energia nucleară este o sursă eficientă de producere a energiei electrice, doar într-un mediu reglementat  și bine monitorizat. În România, Centrala de la Cernavodă este realizată în sistem CANDU, cu reactoare cu uraniu natural și apă grea.

La ora actuală sunt în funcțiune reactoarele I și II care produc peste 14 % din energia electrică a României.

Energia solară

Energia solară este energia radiantă eliberată de soare.  Energia electrică este  produsă prin captarea energiei solare prin colectoarele specifice (panourile solare). Eficiența unei instalații fotovoltaice este dată de regiunea în  care  este montat sistemul fotovoltaic (intensitatea soarelui) și poziționarea panourilor. În România, zona de coastă a Mării Negre are cea mai mare intensitate solară, propice atât pentru centralele fotovoltaice, cât și pentru energia eoliană.

Energia solară în Europa este între 100W/mp (zi înnorată) și 1000W/mp. Eficiența unui kit fotovoltaic este dată de materialul utilizat pentru colector, intensitatea energiei solare, poziționarea panoului solar raportat la unghiul de azimut și unghiul de înclinare la orizontală.

Alte surse de energie alternativă

Pe măsură ce a crescut consumul de energie electrică, s-a apelat la noi surse de energie alternativă. A început să fie utilizată apa mărilor și a oceanelor, japonezii au creat sisteme de energie electrică generată de mișcarea corpului, iar sălile de fitness au început să genereze propria energie în sălile de cycling. În era Internet, căldura generată de servere este reutilizată în sisteme de energie alternativă.

Provocarea pe care o lansează oamenii de știință este ca până în 2052 planeta să fie alimentată doar din energie regenerabilă, iar această provocare stimulează inovație.

Energia valurilor

În ultimii ani, oamenii de știință au dezvoltat captoare pentru a transforma energia valurilor în energie electrică. Valurile poartă energie cinetică ( datorită vitezei cu care se propagă spre mal).

Astfel s-au inventat trei tipuri de sisteme de captare a energiei: conducte sub presiune, pornind de la ascensiunea lichidului la mal și sistemul pistonului lichid (pomparea apei). Dezavantajul acestor noi tehnologii este faptul că afectează microclimatul marin de la mal.

Energia obținută din algele marine

Algele marine sunt dezvoltate în sisteme care se înmulțesc la energia solară în mod controlat în larg, unde nu poate fi afectată viața de la țărm. Microalgele sunt utilizate pentru purificarea apei și în culturi pentru biocombustibil.

Avantajele utilizării algelor ca sursă de combustibil este multiplă: zero impact negativ asupra mediului, este o sursă curată de biocombustibil, iar culturile cresc rapid fără să implice consumul altor resurse de energie convențională.

Bioenergia

Bioenergia sau energia produsă din biomasă ocupă un loc important în strategiile globale de dezvoltare din resurse alternative. Biomasa este de două tipuri: de cultură energetică sau din reziduu vegetal, forestier, animal din ferme, inclusiv deșeuri urbane. În România prinde teren, dar nu este exploatat la maximum.

Există mai multe moduri de a genera energia din biomasă ,în principal prin reacție chimică sau ardere. Un exemplu recent de utilizare a biomasei în mod inedit, este dat de utilizarea zațului de cafea pentru autobuzele londoneze etajate.

Energia generată de mișcarea corpului

Prin mișcare corpul generează energie, iar cercetătorii japonezi au exploatat acest lucru prin inventarea pavelelor care generează energie la fiecare pas al trecătorilor.

Oamenii de știință doresc să obțină o modalitate mai directă de atât, montând dispozitive menite să capteze energia produsă de fiecare mișcare a corpului.

Fuziunea nucleară

Fuziunea nucleară este provocarea oamenilor de știință încă de la descoperirea energiei obținută din fisiune (energia nucleară). La reactorul german de fuziune nucleară Wendelstein 7-X , oamenii de știință au testat în 2016 producerea energiei obținută din fuziune nucleară.

La baza aceste noi energii stă fuziunea nucleară a atomilor de hidrogen, similar modului în care se produce energia solară.

Capturarea și depozitarea carbonului din zonele industriale

O companie islandeză producătoare de energie a dezvoltat un sistem de captare a dioxidului de carbon, pe care ulterior îl injectează în roci bazaltice.

În urma injectării în sol a dioxidului de carbon se dezvoltă noi minerale. Astfel se reduce impactul negativ asupra mediului. Un proiect similar se încearcă a fi dezvoltat în România la Complexul Energetic Turceni.

Tehnologii spațiale pentru captarea hidrogenului

Cercetătorii de la Harvard au reușit în 2017 un experiment incredibil. De-a lungul cercetării care a durat 100 de zile au reușit să transforme hidrogenul în metal. Acest nou material rezultat are proprietăți conductoare puternice și ar putea fi utilizat în aplicații variate (trenul care levitează sau computerele ultra-performante, industria aeronautică, etc).

Experimentul a fost făcut în laborator, în condiții similare celor din spațiu. Preocuparea oamenilor de știință este că acest metal nu poate fi stabil la nivelul de presiune natural, existent pe Pământ, dar cercetările continuă.

Surse de energie alternativă cu investiții minime

Pentru consumatori,  panourile solare pentru apă caldă, sistemele fotovoltaice cu preț accesibil, eolienele casnice, rămân o sursă de de energie alternativă la îndemână.

Prin programul Casa Verde clasic oferă solicitanților finanțare de până la 3000 de lei pentru panouri solare nepresurizate (panouri solare pentru încălzirea apă), 6000 de lei pentru panouri presurizate și până la 8.000 pentru pompe de căldură.

Energia eoliană pentru consum propriu

Energia eoliană pentru consum propriu este o soluție în zonele în care vântul este o resursă importantă și constantă. Pentru ca o turbină eoliană pentru casă să producă energie, viteza vântului trebuie să fie între  6-10 m/s (la 11 m/s se atinge vârful de putere). Există persoane care și-au construit eoliene mici pentru casă, dar există unele rețineri în ceea ce privește standardizarea măsurătorilor, siguranța stâlpului turbinei și  acuratețea funcționării unui astfel de sistem improvizat.

Turbina eoliana casnica off-grid poate fi utilizată în sistem hibrid cu panouri fotovoltaice și prevăzut cu baterii panouri solare. Pentru asigura deplin energie verde pentru casă, se poate instala un sistem de pompe solare pentru apă, format din vas de cumulare, pompă submersibilă de 12V și panouri fotovoltaice mici. 

Panourile fotovoltaice

Panourile fotovoltaice rămân principala opțiune pentru a furniza energie electrică în mod independent. Cele mai bune panouri solare sunt fotovoltaice monocristaline (sunt bune colectoare de energie solară).

Pentru a vă face o imagine asupra costurilor implicate vă dăm unele repere de preț pentru kiturile de panouri fotovoltaice de diferite capacități.  Un kit fotovoltaic de 2 kWh / zi are preț de aproximativ 2500 de euro; un sistem fotovoltaic de 3 kw are pret aproximativ de 4000 de euro (3 kW sunt suficienți pentru o locuință mică sau medie, iar într-o instalație intră 12 panouri de 250 W);   un sistem fotovoltaic de 10 kW are preț de aproximativ 20.000 de euro (intră 40 de panouri fotovoltaice pentru colectare).

Microhidrocentrale

Microhidrocentralele pot fi o sursă alternativă de energie când proprietatea este traversată de un pârâu, energia hidro fiind cea mai eficientă sursă. Pe piață există companii constructoare de astfel de sisteme. Totuși, la nivel micro, hidrocentralele pot fi costisitoare, dificil de exploatat, iar amplasarea unui astfel de sistem pe cursul apei se poate împiedica de activiștii de mediu (chiar dacă este ecologic).

Cursul de apă pentru energie verde necesită dezvoltarea unei centrale termice pe cursuri de apă. În 2012, Hidroelectrica a încercat privatizarea microhidrocentralelor din portofoliu, dar proiectul nu a avut succesul scontat, întrucât  acestea necesită costuri mari de reparații și întreținere.

Avantajele si dezavantajele energiei alternative

Avantajele și dezavantajele energiei alternative continuă să fie subiect de analiză, uneori de dispută. Este evident că sursele regenerabile de energie sunt varianta ecologică și nelimitată. Un studiu întocmit în 2009 arăta cum diferite tipuri de combustibili convenționali vor intra în declin în perioada 2020-2050.

Așadar utilizarea timpurie de resurse verzi, inepuizabile, este o soluție evidentă. Energia solară va dăinui miliarde de ani, la fel și energia eoliană. Diversificarea surselor, valorificarea lor și fabricarea de echipamente cu un consum scăzut de energie electrică este parte dintr-un plan amplu, global, de a contribui fiecare la un mediu sustenabil.

Avantajele energiei alternative

 • Principala caracteristică a energiei alternative este sustenabilitatea. Se poate produce pe termen lung, fără să contribuie la efectul de seră și fără să costume resurse limitate.
 • Energia alternativa este regenerabilă, iar consumul de energie de către populație nu duce le epuizarea resurselor.
 • Ecologia- energia alternativă este verde și nu afectează mediul. Nu există emisie de noxe, așadar impactul asupra mediului este minim.
 • Costuri zero pentru resursele alternative. Vântul, soarele, apa geotermală și  energia cursului de apă sunt surse gratuite și, într-un eco-sistem sănătos, nelimitate.
 • Întreținerea ușoară a panourilor fotovoltaice și a centralelor eoliene.

Dezavantajele energiei alternative

Dezavantajele energiei alternative sunt puține, dar încetinesc dezvoltarea proiectelor verzi. Accesul la resurse regenerabile este zonal limitat. Nu peste tot se pot monta sisteme de panouri solare care să fie și eficiente. Turbinele eoliene sunt dependente de vânt constant, cu viteze de peste 6 m/s.

Investiția inițială în energie verde este un alt impediment. Pentru un sistem fotovoltaic de 2 kW sunt necesare 8 panouri ( un calcul al panourilor fotovoltaice poate fi făcut simplu, împărțind puterea totală la puterea unui panou - 250W), invertoare și baterii. În plus, pentru sistemele de energie regenerabilă care înțeapă rețeaua sunt necesare avize și evaluări suplimentare, costisitoare și consumatoare de timp.

În ansamblu, dezavantajele surclasează mult dezavantajele, iar energia regenerabilă  rămâne o soluție viabilă, sustenabilă și ieftină pentru viitor.

 
Va recomandam si:
MereuPrimul.ro Instalatii de incalzire, climatizare si produse pentru confort la cel mai bun raport calitate/pret. ♦ Vezi ce oferte ti-am pregatit. ♦ Posibilitate de plata in rate. Email: comenzi@mereuprimul.ro
RON 0.28 - 36400.00
Strada Rezervelor , nr. 19, parter, Chiajna, Ilfov. Ilfov Chiajna RO
Producatori recomandati
Comanda telefonica
Suport clienti
comenzi@mereuprimul.ro
Program de lucru
Luni-Vineri: 08.00-17.00
Sediu
Strada Rezervelor , nr. 19, parter, Chiajna, Ilfov
 
 
 
Copyright © SC Smart Online Distribution SRL 2023
MereuPrimul.ro Instalatii de incalzire, climatizare si produse pentru confort la cel mai bun raport calitate/pret. ♦ Vezi ce oferte ti-am pregatit. ♦ Posibilitate de plata in rate. Email: comenzi@mereuprimul.ro
RON 0.28 - 36400.00
Strada Rezervelor , nr. 19, parter, Chiajna, Ilfov. Ilfov Chiajna RO